कोव्हिड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी सानुग्रह सहाय्यसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा : जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज

0
264

लातूर : कोव्हिड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकास रुपये 50 हजार इतके सानुग्रह सहाय्य देण्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशानुसार, महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) विभागाने शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील कोविड-19 आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी सानुग्रह सहाय्यसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी केले आहे.

या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनानाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने ऑनलाईन वेब पोर्टल (Online web portal) विकसित केले असून, याद्वारे कोव्हिड-19 या आजारामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह अर्थसहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल.

यासाठी अर्जदाराने mahacovid19relief.in या वर लॉगिन करणे आवश्यक राहील. तसेच यासाठी https://epassmsdma.mahait.org/login.htm या वेबलिंकवर देखील ऑनलाईन अर्जाची लिंक देण्यात आली आहे.

अर्जदारास, त्याचा आधार क्रमांक, मृत व्यक्तीचा तपशील जसे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाचा तपशील (पर्यायी) या कागदपत्रांच्या आधारे त्याचा स्वत:चा मोबाईल क्रमांक वापरुन सहाय्य मिळण्यासाठी लॉगिन करता येईल.

केंद्र शासनाच्या आयसीएमआर ज्यांच्या कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूची नोंद झालेली आहे अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकाचा अर्ज इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येईल.

इतर प्रकरणी, कोव्हिड-19 मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशी प्रकरणे देखील इतर कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येतील. अर्जदाराकडे मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसेल तर कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाल्याच्या पुष्ठर्थ कागदपत्रे अर्जदारास अर्जासोबत द्यावी लागतील.

अर्जदाराची आधारकार्ड प्रत (पीडीएफ/जेपीजी), मृत व्यक्तीची आधार कार्डची प्रत (पीडीएफ/जेपीजी), जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 अंतर्गत मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र (पीडीएफ/जेपीजी), अर्जदाराचा आधार लिंक केलेला बॅंक खाते क्रमांक , अर्जदाराच्या खात्याची रद्द केलेली चेकची (Cancel Cheque) प्रत (पीडीएफ/जेपीजी), मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (पीडीएफ/जेपीजी), RT-PCR report copy OR CT Scan copy or Any other Medical Documents (pdf/jpg) जेंव्हा कागदपत्र क्र.६ उपलब्ध नाही.

जर एखादे प्रकरण नामंजूर झाल्यास त्यावर अर्जदारास शासन निर्णय क्र. सार्वजनिक आरोग्य विभागा अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे (जिल्हा शल्य चिकित्सक – सदस्य सचिव यांचेकडे) अपिल करण्याचे व या समितीस अशा प्रकरणांची सुनावणी घेऊन अंतीम निर्णय देण्याचे अधिकार असतील.

अर्ज अंतिमत: मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास राहतील.
सानुग्रह सहाय्यासाठी मंजूर करण्यात येणारे सर्व अर्ज सात (7) दिवसांकरिता वेब पोर्टलवर सार्वजनिक करण्यात येतील, जेणे करुन मृत व्यक्तीच्या योग्य वारसास सहाय्य मिळावे याकरिता त्याला अपिल करण्याची संधी मिळू शकेल.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जानुसार, अर्जदाराच्या आधार संलग्निय बँक खात्यामध्ये सानुग्रह सहाय्याची रक्कम थेटरित्या जमा करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थी आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC SPV) येथून अर्ज करू शकतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here