प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकरी सहल शेतकऱ्यांनी 6 फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करावेत

0
845
Farmer

लातूर : एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान सन 2021-2022 मनुष्य बळ विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकरी सहल दि. 8 फेब्रुवारी 2022 ते 12 फेब्रूवारी 2022 या दरम्यान आयोजित करण्यात आलेली आहे.

तरी पुढील अटीच्या अधीन राहून तालुका कृषि अधिकारी उदगीर, चाकूर, देवणी, अहमदपूर व जळकोट या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी 6 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे रीतसर अर्ज सादर करावेत असे उपविभागीय कृषि अधिकारी उदगीर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

यासाठी अटी पूढील प्रमाणे आहेत

शेतकरी फळबाग लागवड / कांदा चाळ / सुरक्षित शेती / प्राथमिक प्रक्रिया ई योजनेचा लाभ घेतलेला शेतकरी व इच्छीछितत शेतकरी असावा.

महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त अर्ज शेतकरी, लक्षांकापेक्षा मर्यादेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पध्दतीने निवड करण्यात येईल.

महिला / अनु.जाती / अनु जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल व यासाठी कोविड-19 च्या लसीचे दोन्ही लसीकरण झालेले प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here