Maha Popular

प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकरी सहल शेतकऱ्यांनी 6 फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करावेत

0
लातूर : एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान सन 2021-2022 मनुष्य बळ विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकरी सहल दि. 8 फेब्रुवारी 2022 ते 12...

Don't Miss