Maha Popular

पाच गावांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली : ना.संजय बनसोडे

0
जळकोट : शासनाच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत जळकोट तालुक्यातील जगळपूर, हावरगा, डोमगाव ,वांजरवाडा, जिरगा ,चेरा, धामणगाव या गावातील पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाने २० कोटीचा निधी...

Don't Miss