Maha Popular

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाद्वारे राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन

0
लातूर : अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभाग मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशांनुसार राज्यातील उमेदवारांना विविध क्षेत्रात नव्याने निर्माण होत...

Don't Miss