No posts to display

Maha Popular

तोंडार, हाळी, लोणी, सोमनाथपूर, मादलापूर येथील 48 कोटीच्या पाणी पुरवठा योजनेस...

0
लातूर : उदगीर तालुक्यातील तोंडार, हाळी, लोणी, सोमनाथपूर, मादलापूर येथील नळ योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. मंत्रालय, मुंबई येथे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव...

Don't Miss