Maha Popular

सोयाबीन विविध वाणाचा मोठया प्रमाणात बिजोत्पादन कार्यक्रम आरक्षण करुन घेण्याचे आवाहन

0
लातूर : महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडून दरवर्षी राज्यातील बिजोत्पादकांमार्फत विविध पीक वाणांचा प्रमाणित/पायाभुत बिजोत्पादन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने खरीप 2022 हंगामाची...

Don't Miss