Maha Popular

जिल्ह्यात अधिसूचित तूर पिक विमाधारकास 25 टक्के नुकसान भरपाई

0
लातूर : जिल्ह्यात विमा क्षेत्र घटकातील तूर या अधिसूचित प्रातिनिधीक सुचकाच्या (पर्जन्याची आकडेवारी, पीक पिरिस्थिती, स्थानिक प्रसार माध्यमांचा अहवाल, जास्तीचे पर्जन्यमान त्यामुळे कीड रोगाच्या...

Don't Miss